Matty aan het woord


Team Bedrijfsbureau Openbare Ruimte


Matty aan het woord


Team Bedrijfsbureau Openbare Ruimte

Op 1 april 2018 is het team Bedrijfsbureau Openbare Ruimte begonnen aan het traject naar een zelforganiserend team. Inmiddels is het team al best ver en hebben ze al een groot deel van het traject doorlopen. De processen zijn beschreven in Engage en de presentatie aan de directie is gegeven. Ook zijn hele praktische zaken vastgelegd; wie doet wat binnen het team? Midden september kreeg het team een definitieve Go. Hieronder lees je de ervaringen van Matty op weg naar een zelforganiserend team!

Verhelderende Insights training


Onderdeel van het traject is de 'Insights training'. Matty is enthousiast: "Met ons team hebben we de Insights training gevolgd. Zo hebben we beter inzichtelijk gekregen welke persoonlijkheden we binnen ons team hebben. Ik moet zeggen we zijn goed in balans als team! Insights werkte ook erg verhelderend. Het verhoogt echt het begrip voor elkaar en elkaars karakter- eigenschappen. Nu kunnen we elkaar versterken of juist afremmen waar dat nodig is. De Insights training heeft de basis gevormd voor de rolverdeling voor ons nieuwe team"

Op de foto. Team Bedrijfsbureau Openbare Ruimte. V.l.n.r.: Adiaan van Oosterhout, Margreet Jansen-Verbunt, René Broeders en Matty de Bruijn.

"Je krijgt meer begrip voor elkaar en voor elkaars karaktereigenschappen"

Wat ging goed en wat kon beter?


Op de vraag wat er tijdens het traject minder goed ging is Matty duidelijk: de KPI's! Matty licht toe: "De kpi's waren echt heel lastig. Je moet echt meten en bijhouden. Uiteindelijk hebben we wel een paar zaken op papier kunnen zetten die we konden monitoren. Eerlijk gezegd, zag ik er niet per se de meerwaarde van in en vond het allemaal een beetje té ver gezocht. Ik ben van mening dat de dingen die we doen ook wel echt nut moeten hebben. Het moet ergens voor dienen. Ik denk dat meer teams hier over gaan struikelen of hier moeite mee krijgen. We hebben wel erg goede hulp gekregen van het assistentieteam hierbij. Dat was fijn." Over het assistentieteam is Matty dus enthousiast: "Naast onze eigen onderlinge samenwerking binnen het team, was ook de samenwerking met en de ondersteuning van het assistentieam heel prettig en nuttig. Iedere keer de juiste persoon op de juiste plek. Erg fijn! Ik denk dat we zonder deze hulp er zelf niet waren uitgekomen."

Lef en vertrouwen!


Wat is er nou concreet veranderd? Vroegen we aan Matty: "Eigenlijk niet zo veel" zegt ze lachend. "Nou ja.. inhoudelijk dan. We werken nog steeds met milieupassen, stoeptegels en containers. Daar is inhoudelijk niets in gewijzigd. We gaan wel veel efficiënter werken als alle stappen, zoals nu zijn vastgelegd in het teamplan, zijn afgerond. Onze ondersteunende taken voor de verschillende teams van de buitendienst worden straks gereduceerd, door een nieuw meldsysteem, waarbij de zelfsturende teams zelfstandig hun meldingen kunnen afwerken. Zij werken nu ook zelforganiserend en hebben meer verantwoordelijkheid. Dat scheelt ons een hoop werk. Dat heeft natuurlijk ook veel te maken met lef en vertrouwen; een goede zaak!"

Een tip van Matty!


"Wanneer je iets al heel lang op dezelfde manier gewend bent te doen, dan geeft verandering altijd onrust. Sta open voor de verandering en bekijk de positieve dingen, uiteindelijk valt het echt allemaal wel mee!"