Ruud aan het woord


Team Beheer


Ruud aan het woord


Team Beheer

In mei 2018 is team Beheer begonnen aan het traject om een zelforganiserend team te worden. Inmiddels is de eindpresentatie ingeleverd bij de directie. Eind augustus ging het team naar de directie en kregen ze een Go! De samenstelling van team Beheer is nieuw, maar Ruud geeft aan dat team Beheer en team Realisatie wel altijd nauw met elkaar samen zullen blijven werken. Hoe was het traject naar een zelf organiserend team? Ruud vertelt!

Verbetering


"We waren in het begin erg zoekende. We waren eigenlijk te veel met de inhoud bezig, we gingen te veel in op de details. Het assistentieteam bood echt uitkomst! We waren erg blij met de hulp die zij gaven. De vraag 'Hoe kan het beter?' kwam regelmatig terug. Als we veranderen dan moet het ook een verbetering opleveren namelijk. Ik zie dat die verbetering nadrukkelijk aanwezig is. Zo is de onderlinge verstandhouding verbeterd en weten we goed van elkaar waar we mee bezig zijn of waar we tegenaan lopen. Dat is echt prettig, dan kun je daar op anticiperen. De insightsdag heeft hier erg goed bij geholpen. We hebben inzicht gekregen in elkaars persoonlijkheden. Nu weet je precies wat je aan elkaar hebt en waar je elkaar bij kunt helpen. Zo is de een heel enthousiast en optimistisch, die moet je dan wat afremmen. De ander is is van de punten en komma's, die moet je dan even een extra zetje geven. Dat we dit nu van elkaar weten is echt een meerwaarde!"

Op de foto. Team Beheer. V.l.n.r.: Peer van Iersel, Addo Geerts, Erik Willemse, Ruud Jansen, Peter-Paul Philipsen, Dennis Koenen


"De insights-dag was echt een meerwaarde"

Ruimte voor discussie


"We hebben veel discussies gevoerd en dat was goed. We deden dit allemaal op een open en goede manier. We gaven elkaar de ruimte. Omdat we meer begrip voor elkaar hadden na de insights-dag kon dit ook. We durven elkaar allemaal de waarheid te zeggen en we nemen verantwoordelijkheid. Een stevige discussie gaan we dus niet uit de weg, ook omdat we weten dat we er samen wel uitkomen."

Flinke tijdsinvestering


"Het hele proces heeft wel erg veel tijd gekost! Je eigen projecten en werkzaamheden lopen gewoon door en dit komt er dan nog bij. Het is belangrijk om je planning daar goed op aan te passen, anders kom je misschien in de problemen. Gemiddeld zijn wij er toch wel per persoon 14 tot 18 uur per week mee bezig geweest."

Positieve verandering? Ja zeker!


"De samenwerking met elkaar onderling is echt veranderd. Je hebt beter inzicht in elkaars taken/werk. Niet alleen in ons eigen team, ook de samenwerking tussen de teams gaat al beter. Het is de kunst om elkaar in een vroeg stadium op te zoeken om te komen tot mogelijkheden en oplossingen. De lijntjes zijn nu nog korter: je gaat makkelijker naar een ander team. Je passeert daarbij niemand, want goedkeuring vragen is bijvoorbeeld niet meer nodig. Dat gaat de komende tijd wel zijn vruchten afwerpen, daar ben ik van overtuigd! We moeten wel altijd onze klant centraal houden, dat moeten we echt in ons achterhoofd houden. Onze inwoners moeten we snel een kwalitatief goed antwoord kunnen geven. Efficiƫntie en kwaliteit, daar gaat het om."

Een tip van Ruud!


BEKIJK DE VIDEO