Gemeenteraad, College en Directie

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Dongen in het bestuur van de gemeente. Ze bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders haar taken binnen deze lijnen uitvoert. Meer informatie over de gemeenteraad vind je op de website.

Agenda en stukken

De gemeenteraad vergadert afwisselend opiniërend en besluitvormend. De raadsvergaderingen zijn openbaar en hebben plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Via het raadsinformatiesysteem kun je de agenda en alle stukken van de raadsvergadering bekijken.

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Dongen. Volkspartij Dongen, de Dongense VVD en Partij van de Arbeid maken deel uit van het college. Het college vergadert op dinsdag. De gemeentesecretaris ondersteunt het college en is de verbinder tussen het college en de gemeentelijke organisatie.

Samenstelling college

Burgemeester Marina Starmans - Gelijns (midden)

Wethouder René Jansen - Volkspartij Dongen (tweede rechts)

Wethouder Petra Lepolder - VVD (rechts)

Wethouder Bea van Beers* - Partij van de Arbeid (tweede links)

Gemeentesecretaris Henk van Noort (links)


Het bestuursakkoord en de portefeuilles per wethouder lees je op de website.


*Wethouder Bea van Beers wordt wegens zwangerschapsverlof van 1 november 2019 tot 1 januari 2020 vervangen door wethouder Maarten Pieters. Vanaf 1 januari is Bea van Beers uit dienst. Eline van Boxtel volgt Bea van Beers op als wethouder.

Directie

De gemeentesecretaris vormt samen met twee directeuren de directie en wordt ondersteund door de directiesecretaris. De directie stuurt de gemeentelijke organisatie aan. De organisatie bestaat uit ongeveer 30 zelforganiserende teams.

Samenstelling directie

Gemeentesecretaris Henk van Noort (rechts)

Directeur Bedrijfsvoering Ronald Ehlen (tweede rechts)

Directiesecretaris Willem Vulto (tweede links)

Directeur Samenleving Ellen de Bonth (links)