Extra's - Wat hebben we nog meer te bieden?

Bedrijfsfitness

Als werknemer van de gemeente Dongen kun je met korting sporten bij De Vennen. Dat geldt ook voor je inwonende familieleden. Door via de gemeente een lidmaatschap bij De Vennen af te sluiten kun je tijdens openingstijden onbeperkt gebruik maken van de fitness- en zwemfaciliteiten en de sauna. Het inschrijfformulier vind je op Workplace en bij team P&O.

Personeelsverenigingen

Bij de gemeente Dongen zijn twee personeelsverenigingen actief: PV Ambudo

en PV Intermezzo.

De PV's organiseren jaarlijks veel activiteiten. Op Workplace zijn de inschrijfformulieren te vinden voor de PV's. Ook is daar de actuele informatie te vinden en zijn de verslagen van eerdere activiteiten terug te lezen.

Zorgverzekering

Je kunt gebruik maken van een collectiviteitskorting op je zorgverzekering, als je deze afsluit bij IZA, CZ, of Menzis. Daarnaast hebben alle medewerkers recht op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. De tegemoetkoming wordt elk jaar in december uitgekeerd. Medewerkers die gedurende het jaar uit dienst gaan, krijgen de tegemoetkoming naar rato van de tijd dat zij dat kalenderjaar in dienst zijn geweest.