De Duikplank

In gesprek over de ontwikkelingen rondom zonnepark Tichelrijt

'Een goed gebruik van het industrieterrein dat door de verpachting ook nog wat oplevert.'

In het terugkerende item 'De Duikplank' springen we de diepte in met onze collega's over een project of thema. In deze editie gaan we in gesprek met Astrid Egberts en Bernard Lambooij. Zij zullen ons wat meer vertellen over de bouw en ontwikkeling van het zonnepark Tichelrijt.

Een stukje inleiding en historie

Het plan achter de bouw van zonnepark Tichelrijt is niet zomaar ontstaan. Het grote industrieterrein in Dongen waar het zonnepark wordt gevestigd, had eigenlijk als doel om een sterk economisch industriegebied te worden. Echter was er destijds door de crisis weinig belangstelling vanuit bedrijven om zich hier te vestigen. Het gebied bleek wel kansrijk te zijn om duurzaam te ontwikkelen. Bernard: "In 2016 kwam dan ook het idee om een zonnepark op het industrieterrein te plaatsen. Op deze manier werd het industrieterrein duurzaam gebruikt en was er een mogelijkheid om het terrein te verpachten. Dit leverde dan ook weer wat op voor de gemeente."

"We zijn vervolgens met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM uit Tilburg) in contact gekomen waarna er verschillende gesprekken zijn gevoerd met diverse belanghebbende partijen. Om van het project een goede businesscase te maken is er SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energie) aangevraagd. Deze is uiteindelijk verkregen via de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). In totaal is toen 30 miljoen euro binnengehaald om te investeren in de twee zonneparken; Tichelrijt en het toekomstig beoogde park de Wildert. Iets om trots op te zijn!" aldus Astrid. Daarna is de gemeente in contact gekomen met energiecoöperatie Energie Dongen Samen Duurzaam. Deze coöperatie heeft veel rechtstreekse contacten met de inwoners en wilden graag meedoen in dit project. Zij hebben de campagne gevoerd om alle Ticheldelen te verkopen wat inmiddels is gelukt. Na heel veel stappen (lees: 2, 3 jaar later), is de daadwerkelijke bouw van het zonnepark eindelijk gaande.

Foto: een foto van januari 2021 van het toen nog lege terrein waar het zonnepark komt.

Het doel en verdere plannen omtrent zonnepark Tichelrijt

Het voornaamste doel van het zonnepark is om de gemeente Dongen duurzamer te maken en tegelijkertijd inkomsten te genereren die weer in de gemeente zelf kunnen worden geïnvesteerd. Bernard: "Het mooie aan dit project is dat opbrengsten van het zonnepark kunnen worden gebruikt om te investeren in bijvoorbeeld het verbeteren van het klimaat. Zo wordt er bijvoorbeeld in de regio (Regionale Energie- en Klimaatstrategie, REKS) gekeken naar hoe er geïnvesteerd kan worden in hittestress bestendigheid en in middelen die de kans op wateroverlast verkleinen. Daarnaast wordt er gekeken of de opbrengsten van het zonnepark kunnen worden gebruikt in duurzaamheidsprojecten om de energietransitie te versnellen."

“Het zonnepark is goed voor de verduurzaming van Dongen én de inwoners en ondernemers kunnen participeren in dit zonnepark!”

Inmiddels zijn de ontwikkelingen rondom de bouw van het zonnepark in volle gang. Het gebied is zo’n 11 hectare groot en in totaal komen er zo’n 30.000 zonnepanelen te liggen. Gemiddeld wordt ervan uitgegaan dat met dit aantal 3600 huishoudens in de gemeente Dongen van deze opgewekte duurzame stroom gebruik zouden kunnen maken. Dit staat gelijk aan 33,3% van de Dongense huishoudens! Natuurlijk zijn er ook Dongense ondernemers die graag meedoen om indirect hun bedrijven te verduurzamen via de mogelijkheid om te kunnen participeren in het zonnepark. Naast dat het zonnepark grote voordelen heeft voor de Dongense samenleving is het ook echt een project in samenwerking met én voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Dongen vertelt Astrid: "Alle inwoners krijgen namelijk de kans om te investeren in het zonnepark door middel van het kopen van een obligatie. Deze obligaties worden ook wel ‘Ticheldelen’ genoemd. De drempel voor het aanschaffen van deze delen is met opzet laag gehouden. Namelijk €50,- per Ticheldeel. Hierdoor investeren zowel jonge als oudere inwoners in deze Ticheldelen. De Ticheldelen worden door sommigen inwoners ook gezien als duurzame investering voor hun kleinkinderen. De kinderen zijn de toekomst. Dat is ontzettend mooi om te zien. Inmiddels zijn alle 12.000 Ticheldelen verkocht."

Foto: links collega Astrid en rechts collega Bernard van team KED.

'Er ontstaat straks een mooie locatie waarbij het gebied de biodiversiteit, educatie, én recreatie kan versterken.'

De inrichting van Zonnepark Tichelrijt Om van het Zonnepark niet zomaar een saaie vlakte te maken met zo’n 30.000 panelen, worden er nu plannen uitgewerkt om het zonnepark landschappelijk in te richten zodat deze opgaat in de omgeving zo legt Bernard uit: "Rivier de Donge loopt precies door het zonnepark en het Waterschap heeft aangegeven meer ruimte te willen voor de Donge in het kader van beek- en kreekherstel. Daar hebben de gemeente en de BOM hun medewerking aan verleend. De opzet van het zonnepark is zodanig aangepast dat rivier de Donge de ruimte krijgt die het nodig heeft. Daarnaast wordt het gebied om het zonnepark ingezaaid met bloemen- en kruidenmengsels én worden er struiken geplant ter bevordering van de biodiversiteit. Zo ontstaat er een mooie locatie waarbij het gebied de biodiversiteit, educatie, én recreatie kan versterken. Er wordt ook een snelfietsroute aangelegd die langs het zonnepark loopt. Door bankjes en educatieborden naast de route te plaatsen wordt de aandacht gevestigd op het zonnepark." De toekomst van Zonnepark Tichelrijt Naast het zonnepark Tichelrijt is zon op dak (zonnepanelen op daken) nog steeds een van de uitgangspunten die bijdragen aan de verduurzaming geeft Astrid aan. "Het nadeel bij veel industrieterreinen is echter dat de dakconstructies hier niet geschikt voor zijn. De wetgeving wordt hierop inmiddels aangepast zodat bij nieuwbouw bedrijven in de toekomst hun daken zodanig constructief moeten inrichten dat er altijd zonnepanelen op de daken zouden kunnen worden geplaatst. Op deze manier hoeft er geen (landbouw) grond gebruikt te worden." Naast de opbouw van het zonnepark Tichelrijt wordt er op het bedrijventerrein de Wildert een tweede zonnepark gerealiseerd zegt Bernard. "De Wildert is te vinden in het uiterste puntje van de gemeente Dongen naast glasfabriek Ardaghglas en Coca Cola. In dit gebied lag nog ongebruikte industriegrond dat door een projectontwikkelaar is gekocht om het bedrijventerrein te voorzien van een zonnepark. Voorwaarde vanuit de provincie en gemeente was namelijk om dit terrein duurzaam te ontwikkelen. Vandaar dat het idee is ontstaan om ook hier een zonnepark te plaatsen dat de stroom gaat leveren naar de bedrijven. Binnenkort worden ook bij de Wildert de eerste palen in de grond geslagen." Voor zonnepark Tichelrijt is het doel om alle zonnepanelen te hebben geplaatst voordat de zomervakantie begint. Momenteel worden de staanders in de grond geplaatst. De aansluiting van het zonnepark met een kabel op het netstation in Oosteind wordt in het najaar verwacht. Kortom, zeker dit jaar zal het zonnepark gereed zijn en eind 2021 in werking treden!

Foto: foto van april 2021 de bouw is in volle gang!