Colofon

Redactie:

Ineke Andries

Janneke Pladet

Jante Steenbekkers

Vivianne Buteijn

Donald Meulensteen

Olga van Vugt

Mariëlle Stevens

Lay out en eindredactie:

Mariëlle Stevens

Foto's door:

Jan Stads / Pix4Profs

Redactie

Archief en beeldbank gemeente Dongen

Vond je het leuk?

We hopen dat je hebt genoten van deze editie van KLETS! magazine. Heb je tips voor de redactie? Een goed idee voor een artikel? Iets in de wandelgangen gehoord waar je meer over wilt lezen? Wil je zelf een keer aan het woord komen in een van de rubrieken? Neem contact op met één van de redactieleden.

Klets! magazine

Klets! magazine is een intern personeelsmagazine van de gemeente Dongen en het is niet toegestaan deze extern te verspreiden. Klets! magazine is een aanvulling op de Klets! talkshow en wordt vier keer per jaar uitgegeven.