Veiligheid


Bedrijfshulpverlening


In onze organisatie zijn bedrijfshulpverleners (bhv-ers) op alle twee de locaties opgeleid met de volgende taken:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het bestrijden en beperken van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Op Workplace vind je bij de groep 'Facilitair' een presentatie over de BHV met hoe te alarmeren tijdens een calamiteit, de vluchtwegen en een ontruimingsplan.

Ongewenst gedrag


Agressie is nooit en in geen enkele situatie te tolereren. Op het gemeentehuis is er een Agressie Interventieteam, dat middels een pieper kan worden opgeroepen. Als een medewerker slachtoffer is geworden van agressie, moet hiervan een melding worden gedaan. Het agressie en geweld protocol is terug te vinden in het personeelshandboek.

Vertrouwenspersonen


We hebben bij gemeente Dongen drie interne vertrouwenspersonen, Jos van Dongen, Marlou van Meeuwen en Lia Soffers. Bij de interne vertrouwenspersoon kun je je hart luchten in ongewenste situaties. Jos, Marlou of Lia kan jou dan adviseren en begeleiden in de situatie waarin je zit.