Colofon

Meer weten over het concept Dongens DNA in De Cammeleur?
Neem dan contact op met Team Communicatie gemeente Dongen:

E-mail: communicatie@dongen.nl
Telefoon: 14 0162 (algemeen nummer)

Tekst en realisatie: Team Communicatie

Fotografie: Jan Stads/Pix4Profs


Dongen, 2018