Download

Dit magazine is een kortere versie van het volledige raamwerk van de omgevingsvisie Ruimte voor Dongen. Het volledige document (PDF) is te downloaden via onderstaande button.

Het raamwerk wordt op donderdag 21 januari opinierend behandeld in de gemeenteraadsvergadering. Daarna wordt het, eventueel met aanpassingen, vastgesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 januari.

Meer weten over de omgevingsvisie?

Neem dan contact op met de gemeente Dongen. E-mail: info@dongen.nl Telefoon: 14 0162 (algemeen nummer)

Tekst en realisatie:

Team omgevingsvisie en Team Communicatie gemeente Dongen

Fotografie:

Jan Stads/Pix4Profs Dongen, januari 2021