Raamwerk omgevingsvisie

Ruimte voor Dongen

Dit document vormt het raamwerk voor de omgevingsvisie van gemeente Dongen. In dit raamwerk schetsen we een beeld van de ambities, stand van zaken en de opgaves waar we de komende jaren samen aan gaan werken. Dit raamwerk voor de omgevingsvisie is gebaseerd op bestaand beleid en brengt, geheel in de geest van de Omgevingswet, meerdere beleidsterreinen samen in één visie.

De ambities, stand van zaken en de opgaves waar we aan gaan werken zijn opgedeeld in de vier thema’s. Klik op een thema als je zelf wil kiezen welke je als eerst leest of klik op 'Open magazine' om de standaard volgorde aan te houden.